Placeholders logotyp, till startsidan

Samverkansrådet mot terrorism

Samverkansrådet mot terrorism är ett samarbete mellan femton svenska myndigheter, som syftar till att stärka Sveriges förmåga att motverka och hantera terrorism.

Säkerhetspolisen har ett nationellt ansvar för att bekämpa terrorism. En förutsättning för att kunna genomföra detta uppdrag är att samarbeta med andra. Ett viktigt samarbetsforum är Samverkansrådet mot terrorism.

Samverkansrådet mot terrorism är ett nätverk som syftar till att på nationell nivå förbättra samordningen och effektivisera arbetet före, under och efter ett terroristattentat. Rådet har inte någon egen juridisk status eller formellt uppdrag, men har ett uttalat stöd från regeringen. Exempelvis ges rådet en tydlig roll i den nationella strategin mot terrorism.

Det första mötet med Samverkansrådet mot terrorism hölls i början av 2005, på Säkerhetspolisens initiativ. Femton myndigheter deltar i rådet. De har alla, på olika sätt, en funktion i arbetet att motverka eller hantera terrorism. Rådet leds och sammankallas av säkerhetspolischefen, och samtliga deltagande myndigheter representeras på myndighetschefsnivå.

En viktig samarbetspartner för Samverkansrådet är Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). NCT:s produktion av rapporter berör och distribueras till samtliga deltagande myndigheter i Samverkansrådet.

Senast ändrad

 16 april 2024

Kontraterrorism Terrorism

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor